PILOTSTORE HUBO

Nadat DGN Retail een nieuwe algemeen directeur aannam was het voor Paul Burger duidelijk: er moest iets veranderen aan de formule van de HUBO Doe het Zelf zaken.

Vroeger toonde Hubo met name het standaard dhz-assortiment en was de kennis van allerlei maatwerkproducten verstopt. Via verschillende marktonderzoeken kwamen ze erachter dat de kennis en kunde bij HUBO verstopt zit. “Dat moest dus anders, vond Burger. “De vernieuwde Hubo staat verankerd op vier pijlers: vakkundig, informatief, professioneel en persoonlijk”, legt hij uit. “Met als centrale thema: perfectie op maat. Waarvoor je ook naar Hubo komt, je krijgt altijd een antwoord op je vraag.”

Met HUBO Bergeijk als pilot store werden nieuwe concepten binnen HUBO gelanceerd. Hiervoor mocht ik de projectbegeleiding doen van een website, waarbij de realisatie van projecten op maat een belangrijke plek innam. Ook heb ik op locatie de fotograife van deze projecten verzorgd.

www.hubobergeijk.nl


Subscribe to RSS Feed – Posts

© Copyright 2020 by ANMK.