SURFspot.nl INTERIM COMMUNICATIE

SURFspot.nl is de ICT-webwinkel (zonder winstoogmerk) van SURF waar studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen, medewerkers van basisscholen en (ouders van) basisschoolleerlingen legale software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen.

SURFspot.nl is ontwikkeld in samenwerking met hogescholen, universiteiten en basisscholen. Het aanbod van de producten dat “in de schappen” ligt is afhankelijk van de (software)licentieregelingen die de instelling heeft afgesloten met SURF. Voor de meeste producten is het gebruiksrecht voor studenten, leerlingen en medewerkers, inclusief gebruik thuis, door de instelling afgekocht. Dat is de reden waarom de producten zo goedkoop kunnen worden aangeboden.

Na een paar projecten gedaan te hebben in 2011 (een social media campagne en een awareness campagne) voor SURFmarket werd ik in 2012 gevraagd om tijdelijk het hoofd Marketing en Communicatie van de webshop SURFspot.nl  te vervangen i.v.m. ziekte.

Hiervoor heb ik samen met het MarCom team het Plan van Aanpak voor 2012 met de daarbijhorende doelstellingen vertaald naar een MarComplan 2013. In de uitvoering van de projecten ben ik verantwoordelijk voor

– Naamsbekendheids onderzoek SURFspot.nl i.s.m. NTS NIPO.
– Begeleiden diverse online campagnes.
– Relatiebeheer en events organiseren voor Communicatie contactpersonen HBO en WO
– Verantwoordelijk voor communicatie rondom producten Microsoft.


Subscribe to RSS Feed – Posts

© Copyright 2020 by ANMK.